Tilbake til forsiden
Sykkel NM starter om
Laster..

PUBLIKUM I ANDEBU

Det arrangeres NM i temporitt 19. juni (lagtempo) og 21. juni (individuelt temporitt).

Kart og mer informasjon om lagtemporittet finner du her

Kart og mer informasjon om individuelt temporitt finner du her

Løypebeskrivelse Lagtempo: Andebuveien 307 vestover, Elvedalsveien 605 sørover, til venstre inn på Tollehaugveien. Før man tar nordover på Kodalveien 305 tilbake til runding/mål i Andebu sentrum.

Løypebeskrivelse individuelt tempo: Andebuveien 307 vestover til Åmotgrenda. Nordover på Vestre Andebuvei 307, over på Nesveien 306 til Høyjord og vendereis ved Moanveien. Tilbake samme vei til Åmotgrenda. Deretter Elvedalsveien 605 sørover og til venstre inn på Tollehaugveien. Så nordover på Kodalveien 305 tilbake til mål i Andebu sentrum.

Av sikkerhetshensyn må veiene stengt for alminnelig trafikk. Se i tabellen nedenfor hvilke veier dette gjelder, og hvilke tidsrom veiene er stengt. Vi ber om at politiets og vaktenes henvisninger etterkommes.

Vi oppfordrer alle til å heie på syklistene og lage mest mulig ablegøyer langs løypa!

TIDSROM FOR AVVIKLING AV RITT OG STENGTE VEIER

Tirsdag 19. juni 2018 – Lagtempo – Andebuveien 307 vestover, Elvedalsveien 605 sørover, til venstre inn på Tollehaugveien. Før man tar nordover på Kodalveien 305 tilbake til runding/mål i Andebu sentrum.

Viktig Info for bedrifter og beboere i Andebu, om stengte veier

Start Slutt Øvelse Klasse Distanse (km) Stengte veger
17:10 18:00 Lagtempo K-senior/junior 25km (1 runde) Vestre Andebuvei, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien
18:10 19:45 Lagtempo M-junior 50km (2 runder) Vestre Andebuvei, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien
19:20 21:50 Lagtempo M-senior 50km (2 runder) Vestre Andebuvei, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien

 

Trafikkavvikling og åpne vinduer for ordinær trafikk.

Vi gjør oppmerksom på at dette er foreløpige tider og endringer kan skje frem mot 5. juni
Klasse Første start Siste start Siste rytter i mål Åpent vindu etter SISTE BIL
K-senior/junior 17:10 17:30 18:00 Ca. 5 minutter
M-junior 18:10 19:00 19:30 Ca. 5 minutter
M-senior 19:20 20:30 21:30  

Siste bil er merket SISTE BIL.

 

Torsdag 21 juni 2018 – Individuell tempo – Andebuveien 307 vestover til Åmotgrenda. Nordover på Vestre Andebuvei 307, over på Nesveien 306 til Høyjord og vendereis ved Moanveien. Tilbake samme vei til Åmotgrenda. Deretter Elvedalsveien 605 sørover og til venstre inn på Tollehaugveien. Så nordover på Kodalveien 305 tilbake til mål i Andebu sentrum.

Viktig Info for bedrifter og beboere i Andebu, om stengte veier

Start Slutt Øvelse Klasse Distanse (km) Stengte veger
10:20 11:25 Tempo K-junior 25km Vestre Andebuvei, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien
11:40 13:55 Tempo M-junior 32km Vestre Andebuvei til Nesveien, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien
14:20 15:55 Tempo K-senior 32km Vestre Andebuvei til Nesveien Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien
18:10 21:35 Tempo M-senior 41km Vestre Andebuvei, Nesveien til Høyjord skole, Elvedalsveien, Tollehaugveien, Kodalveien

 

Trafikkavvikling og åpne vinduer for ordinær trafikk.

Vi gjør oppmerksom på at dette er foreløpige tider og endringer kan skje frem mot 5. juni
Klasse Første start Siste start Siste rytter i mål Åpent vindu etter SISTE BIL
K-junior 10:20 10:40 11:25 Ca.  15 minutter
M-junior 11:40 13:10 13:55 Ca. 25 minutter
K-senior 14:20 15:05 15:55 Ca. 135 minutter
M-senior 18:10 20:40 21:35  

Tidene er basert på NM 2017 antall deltagereSiste bil er merket SISTE BIL.

Strekningen start Andebu sentrum til Åmotgrenda 307

Start noen meter innpå Vestre Andebu vei 307, i Andebu sentrum. All trafikk avvikling på 307 østover og til sentrum blir upåvirket og sentrum kan fritt brukes av publikum og trafikanter.

Beboere langs 307, henstilles til ikke å bruke bil mens rittet pågår disse dagene.

Boligfeltene Skjeggerød, Hoksrød og Moland har alle tilgang til sentrum via Håskenveien (609). Disse boligfeltene vil ikke ha tilgang til Vestre Andebuvei som (307) som er stengt.

Veien er i utgangspunktet stengt for ordinær trafikk. Vi henstiller om å kun å benytte de åpne vinduene som er beskrevet i tabellen over.

Strekningen 307 og 306 fra Åmotgrenda til Moanveien ved Høyjord og vendereis

Beboere langs 307 og 306 fra Åmotgrenda til Høyjord henstilles også til ikke å benytte bil mellom 11.00 og 22.00 på torsdag 21. Beboere langs veien har ingen alternative kjøreveier og blir helt avskrevet muligheten for å benytte veien under herrenes individuelle tempo. Beboerne langs veien henstilles til kun å benytte de åpne vinduene som er beskrevet i tabellen over.

Boligfeltet Høyjordsmoa (Moa feltet) kan benytte Løkkeveien og Kolstadveien ut av boligfeltet.

Strekningen fra Dalsroaveien til Høyjord blir benyttet kun ved herrenes individuelle Tempo.

Veien er i utgangspunktet stengt for ordinær trafikk. Vi henstiller om å kun å benytte de åpne vinduene som er beskrevet i tabellen over.

Strekningen 605 fra Åmotgrenda til Lefsrødveien i Kodal

Beboere langs 605 Elvedalsveien fra Åmotgrenda til Lefsrødveien, henstilles til ikke å bruke bil mens rittet pågår disse dagene.

Vidaråsen oppfordres til minimal kjøring. Skulle de likevel måtte ut, er det trafikk avvikling i rittets kjøreretning og rett etter en rytter kortesje (følgebil). Og kun etter anvisning fra en vakt.

Veien er i utgangspunktet stengt for ordinær trafikk. Vi henstiller om å kun å benytte de åpne vinduene som er beskrevet i tabellen over.

Når de kommer til krysset ved Lefsrødveien må de ta 602 mot Vonheim og deretter til Kodal sentrum eller Sandefjord.

Strekningen 605 fra Holand til Kodalveien 305 (Tollehaugveien)

Beboere langs veien henstilles til ikke å bruke bil mens rittet pågår disse dagene. Boligområdene på Prestbøen, Wikes og ved Hasås henstilles til å parkere syd for løypen disse dagene og mens rittet pågår. Det er lett tilgang til Kodal sentrum og parkering der.

Veien er i utgangspunktet stengt for ordinær trafikk. Vi henstiller om å kun å benytte de åpne vinduene som er beskrevet i tabellen over.

Strekningen Kodalveien 305 ved Gallisvannet til Andebu sentrum

Beboere langs veien og på Hallumveien henstilles til ikke å bruke bil mens rittet pågår disse dagene.

Merking av områder

Hele løypen merkes. Hvert eneste kryss merkes og mange private utkjørsler. Informasjonsskilt settes opp 2 uker før rittet på de 4 hoved fartsårer som knytter løypen sammen.

Har du spørsmål til temporittene eller trafikk-avviklingen rundt temporittene, ta direkte kontakt med Sandefjord Sykleklubb på epost: anders@sykkelfestival.no eller brian@sykkelfestival.no