Tilbake til forsiden
Sykkel NM starter om
Laster..

Publikum Sandefjord

Kart og mer informasjon om Fellesstart søndag 17. juni og søndag 24. juni finner du her https://sykkelnm2018.no/program/fellesstart-menn-senior/

Løypebeskrivelse Lagtempo Fellesstart begge søndager:

Start og mål vil være i Byparken. Opp Jernbanealleen, Stockfleths gate, Landstads monument, Dølebakken, Sandarveien, Moveien, Mokollveien, Midtåsveien, Ringveien, Moveien, Natvallveien, Kodalveien, Hotvedtveien, Raveien, Bottensletta, Linglemveien, Haslebakken, Vollane, Gokstadveien, Landstads monument, Museumsgate, Hvalfangergata, Jernbanealleen.

Store deler av den norske sykkeleliten vil delta i rittene, og det blir et av de største idrettsarrangementene som er arrangert i Vestfold noen sinne.

Av sikkerhetshensyn vil traseen være stengt for all trafikk.

Vi ber om at politiets og vaktenes henvisninger etterkommes.

Det vil bli skiltet med parkering forbudt rundt hele løypa.

Det blir nødvendig å parkere på utsiden av traseen dersom du må benytte bilen disse to søndagene.

Parkering forbudt:

Fra lørdag 16.juni og 23.juni kl.14.00 til søndag 17.juni og 24.juni  kl.20.00.

Veier i traseen er steng for all trafikk:

Søndag 17. og 24. juni: kl.07.00 – 20.00.

Vi håper på forståelse for at vi må stenge følgende veier helt eller delvis av sikkerhetsmessige hensyn i forbindelse med rittet.

Sluser:

Det er opprettet enkelte sluser som leder nødvendig trafikk i retning med syklistene og det er opprette sluser for publikum. Alle sluser er godt merket og det er rutinerte vakter ute i traseen.

Biltrafikk i direkte berørte områder


Sluser publikum:

Beskrivelse Trafikk fra-til
Jernbanealleen-Kongensgate Sluse kun for arrangør og media i målområdet.
Moveien – Haukerødkrysset

Gangfelt syd i krysset

Sluse over veien i gangfelt for publikum
Museumsgata-Kongensgate Sluse for publikum som krysser gata.
Museumsgata-Peter Grøns gate Sluse for publikum som krysser gata.
Jernbanealleen –Torvet / Hjertnespromenaden Sluse for publikum som krysser gata.
Jernbanealleen-Torggata Sluse for publikum som krysser gata.
Kryss Jernbanealleen-Rådhusgata Sluse for publikum som krysser gata.

Vi oppfordrer alle til å heie på syklistene og lage mest mulig ablegøyer langs løypa! 

Merking av områder

Hele traseen er godt merket.

Omkjøringsplan:

Omkjøringsplan er laget. Denne er godkjent at SVV og politiet.

Omkjøringsplan

Sentrum

Jernbanealleen blir stengt for all trafikk fra Hvalfangergata til innkjøring Stockfleths gate

Stockfleths gate blir stengt fra Jernbanealleen til Storgata og opp til Landstads plass.

Museumsgata blir helt stengt fra Storgata og helt ned forbi Hvalfangergata.

Bjergata vil være stengt for utkjøring i Gokstadveien, men det blir mulig å kjøre ut mot Fjellveien/Kilgata.

Strekningen Landstads plass – Sandarveien – Nedre Movei

Krysset Landstads plass vil være stengt for all trafikk, vei 303. Her vil ryttere sykle ut fra sentrum og komme tilbake til sentrum via Gokstadveien.

Sverdstadveien blir stengt mot Dølebakken. Omkjøring via Breidablikkveien og Lingelemveien.

Dølebakken stengt, dette grunnet vegarbeid.

Sandarveien blir stengt for all trafikk. Parkering forbudt på parkering nord for jernbanesporet.

Åslyveien og Åslyparken blir stengt mot Sandarveien. Det blir mulig å kjøre ut via gangvei mellom Åslyparken og Nedre Åsenvei.

Jernbaneovergang Peter Castbergs gate vil være stengt.

Nedre Movei vil være stengt frem til Nedre Åsenvei.

Strekningen Nedre Åsenvei – Mokollen- Midtveien – Ringveien

Krysset Nedre Movei og Nedre Åsenvei vil gi rom for enveistrafikk. Trafikken reguleres av vakt. Krysset blir delt med gjerder.

Nedre Åsenvei blir helt stengt for trafikk mellom Nedre Movei og frem til Mokollveien.

Mokollveien blir helt stengt for trafikk fra Nedre Åsenvei – over Mokollen – ned til Midtåsveien og utkjøring Ringveien.

Plutosvei er stengt med gjerde mot Mokollveien. Plutosvei vil være åpen nederst mot Ringveien. Her er det opprettet sluse for trafikk som leder biler opp Jupitersvei.

Midtåsveien blir stengt med gjerde mot Mokollveien.

Midtåsveien blir åpnet mot Ringveien, kun for ryttere.

Ringveien – Mosserødveien. Dette krysset deles med gjerder. Det blir mulighet for biltrafikk mot Mosserødveien. Krysset er bemannet med vakt.

Ringveien vil være stengt for all trafikk mellom Mosserødveien og rundkjøring Moveien. Av og påkjøring Sandefjordsveien vil være stengt.

Strekningen Moveien – Haukerødkrysset – Klavenesveien – Nattvellveien – Kodalveien

Rundkjøring Moveien – Ringveien blir delt med gjerder. Det gir mulighet for trafikk Moveien sør og Ringveien vest.

Strekning rundkjøring Moveien og opp til Haukerødkrysset blir stengt for trafikk. Denne strekning er selve langesonen for rytterne. Det betyr at det er her rytterne får tildelt mat og drikke. Dette er også området hvor ryttere kaster fra seg søppel. Dette ryddes rett etter rittets slutt.

Haukerødkrysset er bemannet med vakter og åpen for trafikk på Raveien fra Nord-sør-nord.

Klavenesveien og Nattvallveien blir stengt for all trafikk. Klavenesveien blir stengt med gjerde der hvor Nattvallveien starter.

Kodalveien er stengt for all trafikk fra Raveien og helt frem til Hotvedtveien.

Strekningen Hotvedtveien – Raveien – Bottenveien

Hotvedtveien stenges for all trafikk.

Raveien blir stengt med gjerde ved Hotvedtveien og Bottenveien.

Bottenveien stenges for all trafikk.

Lingelemveien mot Torp stenges med gjerde mot Bottenveien.

Strekningen Lingelemveien – Ringveien – Hasle

Lingelemveien frem til Ringveien vil være stengt for trafikk. Det er etablert en sluse for trafikk ut fra Åbol, Åliveien og Hovlandveien. Denne trafikk ledes inn Trollveien. Slusen er godt bemannet med vakter.

Utkjøring Åbol vil være stengt i nord.

Krysset Lingelemveien – Ringveien vil være delt. Det blir mulig å komme frem med bil. Krysset er bemannet med vakt.

Hovlandveien blir stengt mot Ringveien.

Pinaveien vil være stengt mot Ringveien i nord. Pinaveien er åpen i sør og evt. trafikk vil bli sluset inn Frøyasvei. Ventetid må påregnes.

Drakåsveien blir stengt mot Ringveien. All trafikk ledes ut via Brentåsveien og sluses der inn Frøyasvei.

Strekningen Haslebakken – Vollane – Gokstadveien – Landstads plass

Haslebakken blir stengt for all trafikk helt ned til Vollane

Kråkås sluses ut via Råstadveien.

Nedre Holtanvei stengt mot Vollanen ved jernbaneundergang.

Rundkjøring Heimdalveien og RV303 blir delt slik at det er fremkommelig for trafikk mot øst.

RV303 og Gokstadveien frem til Landstads plass blir stengt for all trafikk.

Beboere langs traseen henstilles til ikke å bruke bil mens rittet pågår.

Det er opprettet enkelt sluser for biltrafikk og publikum. Se oversikt «Omkjøringsplan».

Det vil være vakter rundt i løypen som vil gi dere god informasjon.

Vi henstiller om å kun å benytte de åpne sluser som er beskrevet i tabellen over.

Det er utarbeidet en Beredskapsplan som er godkjent av politiet og SVV

 

Fellesstart på landevei arrangeres for følgende klasser:

Søndag 17. juni
K/Jr
M/Jr
U-23
Søndag 24. juni
K/sen
M/sen

 

På Fellesstarten er det en rundløype som skal sykles flere ganger.

Se eget oppsett nedenfor med tidspunkter og antall runder.

 

Tidsplan Fellesstart 17. juni og 24. juni

Søndag

17. juni

Start

tid

Slutt

tid

Antall deltagere Antall

runder

Lengde 2018
K/Jr 08.30 11.00 20 5 80
M/Jr 11.30 14.45 100 8 128
U-23 15.00 18.45 120 9 144
Søndag

24. juni

K/sen 08.30 12.30 60 8 128
M/sen 13.00 18.00 200 13 208

 

Siste bil er merket «SISTE BIL». Siste bil ligger alltid etter bakerste rytter.

 

Informasjonsskilt settes opp 2 uker før rittet på de 4 hoved fartsårer som knytter løypen sammen.

Har du spørsmål til fellesstartene eller trafikk-avviklingen ta direkte kontakt med Sandefjord Sykleklubb på epost: anne.gro@sykkelfestival.no (17.juni) tlf.: 924 96 974 eller gro@sykkelfestival.no (24. juni) tlf.: 920 92 275.